درمان ریشه یا عصب کشی با لیزر دندانپزشکی

چگونه لیزر در درمان ریشه به کمک دندانپزشکان آمده است؟آیا آماده اید خاطره نا خوشایند خود از درمان ریشه دندان را به فراموشی بسپارید؟

اغلب بیماران وحشتناک ترین تجربه خود را در زمان انجام در مان ریشه دندان عنوان می کنند.متاسفانه بروز درد ناگهانی در  طول درمان و پس از درمان که گاها با مسکن ها هم قابل کنترل نیستند برخی بیماران را به سوی درمانهای ساده تر  مانند کشیدن دندان سوق می دهد.باپیشرفت روز افزون فناوری لیزر،دستگاه های جدید در زمینه های گوناگون دندانپزشکی در دسترس می باشند.موفقیت صددرصددرمان ریشه درمان که به دلیل عفونت بافت مرکزی دندان و به دنبال آن مرگ دندان ضرورت می یابد به حذف کامل باکتری از داخل کانال دندان بستگی دارد.چه بسیار دندان های درمان  شده ای که پس از چند سال یا چند ماه مجددا به درمان نیاز پیدا می کند و موجب تحمیل هزینه مجددواتلاف وقت برای بیمار می شود.به علاوه درمان مجددبا اما و اگرهای زیادی روبرو هست.
در این پروسه درمانی نیز لیزر به کمک دندانپزشکان آمده است.اولا فایبر های خاصی که بدین منظور ساخته شده است امکان درمان  با موفقیت بیش از 95 درصد را فراهم می کند. بوسیله لیزرکانال ها کاملا استریل و عاری از باکتری می گردند .در نتیجه علاوه بر کاهش جلسات درمانی احتمال بروز کیست های دندانی که گاهی منجر به کشیدن دندان می شود را به صفر می رساند.
ثانیا استفاده از لیزر التیام بخش با حذف درد حین کار و پس از درمان تجربه خوشایندی از عصب کشی یا درمان ریشه برای بیمار به همراه دارد.